Gwarancja – regulamin

Gwarancja – regulamin

GWARANCJA

Na zakupiony produkt Silver Cross udzielana jest gwarancja braku wad fabrycznych na okres 2 lat od daty zakupu pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym dokonano zakupu. Niniejsza gwarancja podlega warunkom określonym przez kraj, w którym produkt został zakupiony. Warunki mogą się różnić. Silver Cross nie wysyła części zamiennych ani naprawczych poza kraj, w którym dokonano zakupu.

Silver Cross zapewnia części zamienne lub przeprowadza naprawy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez firmę. Silver Cross zastrzega sobie prawo do dokonania wymiany elementu na część zamienną. Niektóre części mogą być wymieniane na części do nowszych modeli, ponieważ produkt jest z czasem ulepszany.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

  • Problemów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą pielęgnacją. (Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji produktu znajdują się w instrukcji obsługi).
  • Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem części i/lub akcesoriów Silver Cross. (Wskazówki dotyczące montażu i użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi).
  • Uszkodzeń wywołanych korozją, pleśnią lub rdzą spowodowaną brakiem pielęgnacji, czynności serwisowych lub nieprawidłowym przechowywaniem.
  • Uszkodzeń wynikających z naturalnego zużywania się produktu w miarę eksploatacji.
  • Uszkodzeń lub wad powstałych w wyniku nasłonecznienia, działania potu lub detergentów, przechowywania w wilgotnym otoczeniu lub częstego prania.
  • Naprawy lub modyfikacje są wykonywane przez osoby trzecie.
  • Produkt zakupiono u nieautoryzowanego sprzedawcy detalicznego. (Zatwierdzone punkty sprzedaży są wymienione pod adresem silvercross.pl/sklepy
  • Uszkodzeń powstałych na skutek transportu lotniczego.
  • Produktów powypadkowych.
  • Silver Cross zastrzega sobie prawo do określenia, czy warunki gwarancji zostały spełnione.